Muzeum

MUZEUM ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

ul. O. Stanisława Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria

Godziny otwarcia Muzeum
Pon – Czwartek 1000– 1200 i 1400 – 1600
Sobota 1100 – 1200 i 1300– 1600
Niedziela 1300 – 1600

Zapraszamy osoby indywidualne
i grupy(do 20 osób)
Szczegółowe informacje: tel. 507 465 043

Zawierzenie Niepokalanej            Zawierzenie Niepokalanej

PRZEWODNIK PO MUZEUM


Muzeum ojca Stanisława Papczyńskiego łączy w sobie dwa elementy: pokazuje historię i osobę o. Stanisława oraz w nieznaczny sposób pokazuje Zakon Marianów – główne dzieło o. Stanisława.
Muzeum jest pewną propozycją opowieści zawartą w kolażu znajdującym się na ścianach – zbiór obrazów, zdjęć pokazuje myśli i historię o. Stanisława i Zgromadzenia Marianów.

Zawierzenie Niepokalanej Zawierzenie Niepokalanej

POCZĄTEK ZWIEDZANIA MUZEUM

– w centrum znajduje się umieszczona na mapie świata gablota, w której jest zrekonstruowany czcionką-autografem o. Papczyńskiego zapis jego Oblatio, czyli tekstu, w którym pierwszy raz mówi o tym, że chce założyć Zakon Niepokalanego Poczęcia NMP, dokładnie Towarzystwo Kleryków Marianów.

Tekst Oblatio został wygłoszony przez o. Stanisława w momencie kiedy odchodził z Zakonu Pijarów. Wydarzenie to miało kluczowe znaczenie dla życia o. Papczyńskiego, a w konsekwencji również dla Zakonu Marianów. W 345 rocznicę wygłoszenia Oblatio zostało otwarte to muzeum.

Oblatio

Na suficie znajduje się kopia obrazu z Kościoła w Porzeczu Mariańskim (Goźlin – placówka mariańska powstała za życia o. Stanisława Papczyńskiego) przedstawiającego 10-cio ramienną gwiazdę z wypisanymi w języku polskim cnotami Matki Bożej wg Reguły Naśladowania 10-ciu cnót NMP, na którą Marianie składali swoje śluby zakonne.

kopia obrazu

Relikwiarz Beatyfikacyjny w krztałcie 10-cio ramiennej gwiazdy z fragmentem kości o. Stanisława Papczyńskiego wykonany z mosiądzu i alabastru (projekt: Witold Czopowik, 2007) – pozwala nam doświadczyć bezpośredniej obecności św. o. Stanisława.
Nad relikwiarzem znajduje się oryginalny Krucyfiks barokowy z XVII w., który symbolicznie ukazuje ziemską drogę krzyżową o. Papczyńskiego, która doprowadziła go do chwały ołtarzy

.

Stojąc naprzeciwko relikwiarza zwracamy się w prawą stronę i tu zaczynamy zwiedzanie muzeum.

Cz. I. Dzieciństwo i młodość

Ojciec Stanisław urodził się w Podegrodziu 18 mają 1631 r. i tego samego dnia został ochrzczony, na chrzcie dostał imię Jan.

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – narzędzia kowalskie,
2 – przedmioty domowego użytku z Podegrodzia;
3 – lniany strój pastuszka
– młody Jan, gdy nie szła mu nauka w szkole,
został posłany przez swojego ojcado pasania owiec;
potem potajemnie wrócił do szkoły i w przedziwny sposób
w jedno popołudnie nauczył się całego alfabetu;
4 – uroczysty strój z Podegrodzia używany od XVII w. aż do dzisiaj;
5 – „tablet” z XVII w.
– tabliczka używana do nauki pisania przez dzieci szkolne;
6 – symboliczne trzy książki (teologia, poezja, duchowość),
które Jan zabrał ze sobą do nowicjatu pijarów w Podolińcu.

          

           kopia obrazu

kopia obrazu kopia obrazu

Cz. II. Okres pijarski

Ojciec Stanisław (imię to przyjął w zakonie pijarów) idąc do zakonu pijarów był już bardzo wykształconym człowiekiem, szczególnie w dziedzinie filozofii i retoryki, więc bardzo szybko zostało mu powierzone zadanie nauki retoryki w kolegiach pijarskich. Na ten okres przypada również główna działalność pisarska o. Stanisława.

kopia obrazu

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – książki autorstwa o. Stanisława
wydane za jego życia, jego staraniem;
2 – rekonstrukcja habitu z wełny noszonego przez Pijarów;
3 – wartość papieru
– w książce pusta strona była wykorzystywana
do notowania,podliczania itp.
– papier w tamtym czasie był bardzo drogi i trudno dostępny;
4 – trzy faksymile (kopie) odręcznych pism o. Papczyńskiego;
5 – oryginalny mieczorapier żołnierza szwedzkiego.

kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu

kopia obrazu                     kopia obrazu

kopia obrazu kopia obrazu

kopia obrazu              kopia obrazu

Cz. III. Troska o ziemską ojczyznę

Sektor ten dotyczy myśli patriotyczno – społecznej o. Papczyńskiego. Ojciec Stanisław nazywany był „ojcem ubogich”, zaangażowany był w sprawy publiczne. Możemy tu przeczytać fragmenty jego wypowiedzi dotyczące zaangażowania w dobro wspólne, w ojczyznę.

kopia obrazu

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – kaplerz – rodzaj szkaplerza, który rycerstwo nosiło na szyi;
2 – oryginalne eksponaty: szable, prochownice, bukłaki, tarcza, mapa;
3 – oryginalny list napisany przez króla Jana III Sobieskiego;
4 – zrekonstruowane przywileje nadane Marianom
przez króla Jana III Sobieskiego;
5 – berło króla Jana III Sobieskiego – wierna kopia;
6 – obraz króla Polski Jana III Sobieskiego,
Daniel Schultz (1615-1683), olej na płótnie,
kopia: Ryszard Primke, 2015
– o. Papczyński przyjaźnił się z królem Janem III Sobieskim,
był też jego spowiednikiem i doradcą.

kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu

Cz. IV. Zakładanie zakonu

kopia obrazu kopia obrazu

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – dokumenty zatwierdzające Zakon Marianów
od Norma vitae – reguły napisane
przez o. Stanisława dla nowego zakonu,
do Bulli papieża Piusa VI oddzielającej całkowicie
zakon marianów od franciszkanów;
2 – rekonstrukcja habitu zrobionego na wzór pijarskiego,
jaki przywdział o. Stanisław chcąc założyć
nowy zakon poświęcony Niepokalanemu Poczęciu NMP;
3 – relikwie – sznur wyjęty z trumny o. Stanisława
podczas ekshumacji w 2007 r.

kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu

kopia obrazu kopia obrazu

kopia obrazu                          kopia obrazu

kopia obrazu kopia obrazu

Cz. V. Nowa Jerozolima

Część poświęcona naszemu miastu (gdyż tak na początku nazywała się Góra Kalwaria), które założył bp Stefan Wierzbowski na planie krzyża, aby sprowadzić tu wiele różnych zakonów m.in. Zakon Marianów z o. Stanisławem Papczyńskim.

kopia obrazu

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – książka należąca do o. Papczyńskiego
z jego autografem i odręcznym dopiskiem
– osobista pamiątka po o. Stanisławie;
2 – jedyny egzemplarz rozważań o. Stanisława
pt. „Wejrzenie w głąb serca”;
3 – trzy wydania Templum Dei Mysticum o. Stanisława;
4 – plan miasta zbudowanego na planie krzyża;
5 – plan klasztoru przy Wieczerniku z czasów o. Stanisława.

kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu

Cz. VI. Apostoł Mazowsza

Jest tu opowieść o działalności o. Stanisława jako kaznodziei, spowiedniku, uzdrowicielu…

kopia obrazu kopia obrazu

      Na co warto zwrócić uwagę:

1 – Mszał z dopisaną ręcznie Mszą św. wotywną
do św. Rafała Archanioła, którego o. Stanisław
był wielkim czcicielem,
być może korzystał z niego sam o. Papczyński;
2 – Podręcznik retoryki o. Michała Krausa
zakupiony przez o. Stanisława dla współbraci;
3 – Oryginalny ornat z XVI-XVII w. ręcznie wyszywany.
4 – Monstrancja z XVII w. oraz kielich i patena
podarowane księżom marianom przez papieża Benedykta XVI
na okoliczność beatyfikacji o. Stanisława.

kopia obrazu kopia obrazu

kopia obrazu                 kopia obrazu

 

Cz. VII. Śmierć i sława świętości

      

Na co warto zwrócić uwagę:

1 – relikwie – habit trumienny o. Stanisława
wyjęty z trumny podczas ekshumacji w 2007 roku,
wtedy był w lepszym stanie,
ale jego utlenienie spowodowało zniszczenie;
2 – książka z ręcznie dopisaną pierwszą modlitwą
o beatyfikację o. Stanisława, napisaną prawdopodobnie
przez jednego z jego współbraci niedługo po jego śmierci;
3 – zrekonstruowane testamenty o. Stanisława;
4 – kłódka, która przez ok. 240 lat była przy trumnie o. Stanisława,
często dotykana przez wiernych, którzy modlili się
przy grobie o. Papczyńskiego o jego wstawiennictwo;
5 – pierwsze biografie o. Stanisława.

kopia obrazu kopia obrazu
kopia obrazu kopia obrazu

Cz. VIII. Proces kanonizacyjny

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki związane z beatyfikacją o. Stanisława Papczyńskiego, która odbyła się 16 września 2007 r. w Licheniu. Kanonizacja odbyła się 5 czerwca 2016 r. w Rzymie.

kopia obrazu                kopia obrazu

kopia obrazu kopia obrazu

Cz. IX.

Ściana pokazująca najpierw portret ks. Jerzego Matulewicza, który odnowił i zreformował prawie umierający Zakon Marianów w 1909 r., a następnie zdjęcia pokazujące jak ten Zakon rozwinął się i gdzie Marianie dziś żyją i pracują.

Zawierzenie Niepokalanej                Ulubione książki św. Stanisława

kopia obrazu